Schuetzengesellschaft Spiesen-Elversberg 1904 e.V      
     
    Ergebnisse             
 
 
 
     
     
                             
       
    Spiesen 2    
    Rundenkampf Großkaliberpistole 2018                   
     
  Rundenkampf Oschmann I. Oschmann K. Pfeiffer H. Schamma H. Sommer R.     Gesamt Gegner Punkte  
  12.5.18 Kirkel 1 315 313 299 320       1247 1124 2 0  
  26.5.18 Spiesen 1 331 318 329   116     1094 1388 0 2  
  09.6.18 Ensheim 4 346 334 313 350       1343 1247 0 2  
  23.06.2018 Bexbach 2 356 319 314 344       1333 988 2 0  
  14.7.18 Wiebelskirchen 328 285 307 332       1252 1304 0 2  
                           
                           
                           
  Schnitt: 335,20 313,80 312,40 336,50 116,00 #DIV/0! #DIV/0! 6269 6051      
  Gesamt: 1676 1569 1562 1346 116 0 0 6269 6051 4 6  
     
     
  Rundenkampf Oschmann I. Oschmann K. Pfeiffer H. Schamma H. Sommer R.     Gesamt Gegner Punkte  
  04.8.18 Kirkel 1 363 326 304 353       1346 1088 2 0  
  18.8.18 Spiesen 1 330 308 332 357       1327 1351 0 2  
  01.9.18 Ensheim 4 318 322 322 363       1325 1262 2 0  
  15.9.18 Bexbach 2 356 296 305 358       1315 1049 2 0  
  29.9.18 Wiebelskirchen 332 300 312 345       1289 1332 0 2  
                  0        
                           
  Schnitt: 339,80 310,40 315,00 355,20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6602 6082      
  Gesamt: 1699,00 1552,00 1575,00 1776,00 0,00 0 0 6602 6082 6 4  
  Vorrunde 1676 1569 1562 1346 116 0 0 6269 6051 4 6  
  Gesamt Schnitt: 337,50 312,10 313,70 346,89 116,00 #DIV/0! #DIV/0! 6435,5 6066,5 10 10  
          Gesamte Vor und Rueckrunde:   12871 12133    
 
  zurueck